เที่ยวชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก

เที่ยวชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก จากการรักษาวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่ยุคอดีต และยังคงรักษาไว้ให้มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยสไตล์บ้านทรงกัสโชสึคุริ(Gassho) เป็นหนึ่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความเก่าแก่อีกหนึ่งอย่างของญี่ปุ่น โดยมีเอกลักษณ์ของบ้านคือหลังคามีรูปร่างที่เหมือนกับการประสานมือ หรือพนมมือจากการนำหลังคาแบบคายาบุกิมาต่อกัน การสร้างหลังคาบ้านในรูปแบบนี้ จะช่วยให้หลังคามีความลาดชันอย่างมากเพื่อให้หิมะที่ตกลงมาทับถมกันหนักตกลงไปข้างล่างตามธรรมชาติไม่ติดค้างอยู่บนหลังคา เพราะว่าในบริเวณโดยรอบชิราคาวาโกะนี้มีหิมะตกหนักทุกปีของฤดู   หมู่บ้านแห่งนี้เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยหมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงฮิดะ และอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ให้ความรู้สึกสงบ ไม่ต้องรีบร้อนเหมือนในเมืองหลวง     ไฮไลท์ของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ คือจุดชมวิวจากบนเนินเขา ไฮไลท์ของหมู่บ้านชิราคาวาโกะแห่งนี้คือ จุดชมวิวจากบนเนินเขา จะเห็นหมู่บ้านในมุมที่สวยที่สุด ถ้ามาหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ควรที่จะต้องขึ้นมาจุดชมวิวแห่งนี้เพื่อชื่นชมความงดงาม และบันทึกภาพความสวยงามของหมู่บ้าน การขึ้นไปยังจุดชมวิวสามารถขึ้นได้ 2 วิธีคือ เดิน (ใช้เวลา20-30นาที) หรือขึ้นรถบัสจากกลางหมู่บ้าน(เที่ยวละ200เยน)     บ้านที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวในชิราคาวาโกะ บ้านที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวในชิราคาวาโกะก็คือ บ้านวาดะ บ้านวาดะนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าหมู่บ้านนี้จะสร้างขึ้นมากว่า 300 ปีแล้วแต่ในปัจจุบันก็ยังรักษารูปแบบตั้งแต่ในอดีตไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป หมู่บ้านแห่งนี้เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆ หมู่บ้าน ในการปรับตัวเข้ากับความเจริญของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ…